سایز 34ت36

فیلتر

ZW 005 2

خاکستری تیره, قهوه ای, مشکی

ZW 003 2

سبز, قهوه ای, قهوه ای روشن

ZW 006

خاکستری, سبز, مشکی