سایز 32تا34

فیلتر

ZW 007 1

قهوه ای, قهوه ای روشن

ZW 005 2

خاکستری تیره, قهوه ای, مشکی